YEKA GES-3 Aday YEKA’lar-2

20.10.2021
  • Paylaş

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (YEKA Yönetmeliği) ve 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında 26-29/04/2021 ile 24-27/05/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmaları kazanan şirketlerle sözleşmeler imzalanmıştır.

 

Sözleşme imzalanan şirketler ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde 23.09.2021 tarihinde Bakanlığımız internet adresinde Aday YEKA’lar ilan edilmiştir. 

 

23.09.2021 tarihinde ilan edilen alanlara ilave olarak ekte verilen alanların (Aday YEKA’lar) güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara devam edilmektedir.

 

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.