YEKA GES-3 Aday YEKA’lar Hakkında

25.03.2022
  • Paylaş

26-29/04/2021 ile 24-27/05/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen YEKA GES-3 yarışmaları kapsamında Sözleşme imzalanan şirketler ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde 23/09/2021 ve 20/10/2021 tarihlerinde Bakanlığımız internet adresinde duyurulan Aday YEKA’lardan detay çalışmaları tamamlanarak uygun bulunan alanlar Bakanlığımız tarafından 03/02/2022, 23/02/2022 ve 11/03/2022 tarihli Resmi Gazetelerde YEKA olarak ilan edilmiştir. YEKA olarak ilan edilenlerin dışındaki Aday YEKA’lardan ekte isimleri verilenlerin Aday YEKA durumları iptal edilmiş olup diğer Aday YEKA’ların YEKA olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara devam edilmektedir.

 

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.