Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) 2022 Yılı Yerinde Ön İnceleme Bedeli

07.04.2022
  • Paylaş

Verimlilik artırıcı projelerin yerinde ön incelemelerinin yapılmasına ilişkin olarak; 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin” 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca, “Komisyonun uygun bulduğu proje bileşenleri üzerinde gerek görülmesi halinde uygulama usul ve esaslarına göre yerinde ön inceleme yapılır. Ön inceleme, Bakanlık personeli veya hizmet alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Yerinde ön incelemenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması durumunda hizmet bedelleri endüstriyel işletmeler tarafından karşılanır.” denilmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında “Bakanlığa desteklenmesi için sunulan projelerde, şirket hizmet bedeli ile yerinde ön inceleme hizmet bedeli uygulama usul ve esasları çerçevesinde destek kapsamına dahil edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yerinde ön inceleme bedeline ilişkin olarak; 24.03.2020 tarihli ve 6263 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yayımlanan “Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarının” 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “Bakanlığa desteklenmesi için sunulan projelerin hazırlanması ile yerinde ön inceleme bedelleri, uygulama raporunda gösterilerek destek kapsamına dahil edilir. Bakanlık resmi internet sayfası üzerinden yerinde ön inceleme yapacak gerçek veya tüzel kişiler ile yerinde ön inceleme bedelini ilan eder.” denilmektedir.

 

Bu bağlamda, VAP’ların yerinde ön incelemeleri Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE) arasında 21/04/2020 tarihinde imzalanan Protokol gereği TSE personeli tarafından yapılacaktır. Protokol kapsamında proje başına yerinde ön inceleme hizmet bedeli 2022 yılı için 7.430,39 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.