YEKA RES-3 Yarışmalarına İlişkin Duyuru

13.04.2022
  • Paylaş

29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YEKA RES-3 Yarışma İlanı kapsamında hazırlanan Şartnameye ve Sözleşme Taslağına ilişkin zeyilname düzenlenmiştir. Şartname ve Sözleşme Taslağının zeyilnameli halleri ve zeyilname metni aşağıda yer almaktadır.

 

1.  YEKA RES-3 ŞARTNAME (ZEYİLNAMELİ)

2. YEKA RES-3 SÖZLEŞME TASLAĞI (ZEYİLNAMELİ)   

3. YEKA RES-3 ZEYİLNAME-2

4. YEKA RES-3 YARIŞMALARI HAKKINDA ÖNCEKİ RESMİ GAZETE İLANLARI

            -Yarışma İlanı (29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

            -1. Düzeltme İlanı (01/10/2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

            -2. Düzeltme İlanı (04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

            -3. Düzeltme İlanı (12/02/2022 tarih ve 31748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

            -4. Düzeltme İlanı (14/04/2022 tarih ve 31809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)