Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi

11.05.2022
  • Paylaş

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

Adayların başvuru değerlendirmeleri, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı” doğrultusunda yapılmıştır. 

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi
 

Sözlü sınav yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesi, enerji.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 

Adaylar 13/05/2022 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde başvuru sonuçlarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 06520 Çankaya/ ANKARA adresine, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, enerji.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir.