Türkiye Atık Isı Potansiyeli Değerlendirme Projesinin Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

30.06.2022
  • Paylaş

Bakanlığımızın Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hedefleri kapsamında Dünya Bankası ile iş birliği içerisinde yürütülen " Türkiye Atık Isı Potansiyeli Değerlendirme Projesi " tamamlanmış olup, bahse konu projenin çıktıları hakkında ilgili sektör temsilcilerini bilgilendirmek ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda öngörülen tasarruf potansiyelinin geri kazanılması yönünde karşılaşılabilecek engellerin nasıl aşılabileceğine yönelik bir tartışma platformu oluşturabilmek amacıyla 29 Haziran 2022 Çarşamba günü 9:30 – 13:00 saatleri arasında çevrimiçi kapanış toplantısı tertip edilmiştir.


250 nin üzerinde geniş katılımcı kitlesi ile verimli bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte yapılan sunumlara aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca bahse konu projenin temel sonuçlarının özetlendiği e-broşürü de bağlantıdan indirebilirsiniz.