BASIN AÇIKLAMASI

19.09.2022
  • Paylaş

19 Eylül 2022 tarihli Sözcü Gazetesi’nin manşetinde yer alan “Enerji Bakanı Muhalefete Doğru Rakamları Veren Bürokratı Görevden Aldı” başlıklı asılsız ve gerçek dışı haber nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Milletvekillerince hazırlanan soru önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kanalı ile Bakanlığımıza iletilmekte olup, soru önergelerine verilen cevaplar da bizzat Sayın Bakanımızın imzasıyla yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kanalı ile milletvekillerine iletilir. Herhangi bir Bakanlık biriminin cevap metnini Sayın Bakanımızdan habersiz bir şekilde cevaplaması gerek bürokratik usul ve teamüllere göre gerekse de Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99’uncu maddesi hükmüne göre mümkün değildir. Zira TBMM İçtüzüğünün 99’uncu maddesine göre Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların cevaplamaları için yazılı soru sorabilirler. Bu soruların cevapları da Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar tarafından imzalanır.  Bu anlamda haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakanımızın soru önergelerine verilen cevaplardan haberdar olmaması gibi bir durum, verilen cevapların bizzat kendisi tarafından imzalanması nedeni ile mümkün değildir. Haberde belirtilen Mersin Milletvekili Sn. Alpay ANTMEN tarafından sorulan soruya da verilen cevap bizzat Sn. Bakanımızın imzası ile 06 Eylül 2022 tarihli yazı ile TBMM Başkanlığına iletilmiştir. 

 

Diğer yandan, söz konusu haberde belirtilen “CHP’nin soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanlığı Strateji Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu, koltuğundan oldu” ifadesi de tamamen gerçek dışıdır. 28 Şubat 2022 tarihine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini vekâleten yürüten Sn. Ömer Erdem’in 03 Haziran 2022 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürü olarak atanması üzerine, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda boşalan Başkanlık görevine, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Yatırımlar Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapan Sn. Abdullah Beyazıt Niyazoğlu 01 Mart 2022 tarihinde vekâleten atanmıştır. Sn. Abdullah Beyazıt Niyazioğlu’nun vekâleten bu görevi yürüttüğü süre boyunca asaleten görevli olduğu Daire Başkanlığı görevi üzerinde bulunmuştur. 

 

13 Eylül 2022 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Sn. Bakanımızın takdirleri ile Sn. Mutlu Koç’un vekâleten atanmasının akabinde Sn. Abdullah Beyazıt Niyazoğlu, aslen yürüttüğü Bütçe ve Yatırımlar Daire Başkanlığı görevine dönmüş olup aynı görevine devam etmektedir. Sn. Abdullah Beyazıt Niyazioğlu’nun asli görevinden alınması gibi bir durum da söz konusu değildir.  İlgili, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Yatırımlar Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

 

İdari görevlerde, görev değişiklikleri idarenin takdiri ile her zaman olabilmektedir. Bu tip olağan görev değişikliklerinin, asılsız ve dayanıksız bir şekilde, görevlerini yapan kamu görevlilerinin görevden alınması gibi yansıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi kabul edilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 5. Yasama yılı içerisinde, 583 adet yazılı soru önergesi Bakanlığımız tarafından cevaplandırılmıştır. 

Milletvekillerince Sn. Bakanımıza tevcih edilen soru önergelerinin tamamı büyük bir titizlikle yanıtlanmakta ve cevaplar bizzat Sn. Bakanımızın imzasıyla milletvekillerine TBMM Başkanlığı kanalı ile iletilmektedir.

Öte yandan, gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu haberle ilgili yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.