YEKA RES-3 Aday YEKA İlanı-2

30.09.2022
  • Paylaş

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (YEKA Yönetmeliği) ve 29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” (YEKA RES-3) kapsamında 14/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen yarışmaları kazanan şirketlerle 20/07/2022 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır.

 

Sözleşme imzalanan şirketler ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen ve ekte verilen alanların (Aday YEKA’lar) rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara devam edilmektedir.

 

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.