Termik Santrallerde Atık Isıların Değerlendirilmesine ve Endüstriyel İşletmelerde Kojenerasyon Sistemlerinin Uygulanmasına Yönelik Etütler

02.11.2022
  • Paylaş

27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te 06.07.2022 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında aşağıdaki hükümler getirilmiştir.

 

  • MADDE 27 – (2) : "Kurulu gücü 20 MWe ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir."

 

  • MADDE 28 – (2) : " 20 MWt ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir." 
      
  • GEÇİCİ MADDE 15 – (Ek:RG-25/1/2020-31019) 
    • (2) “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmeler en geç üç yıl içerisinde etütlerini tamamlar.”
    • (3) (Ek:RG-6/7/2022-31888) “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen termik santraller en geç üç yıl içerisinde ilk enerji etütlerini yapar ya da yaptırır.”

Belirtilen hükümler doğrultusunda Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve aşağıdaki bağlantılarda paylaşılan kılavuz, kontrol listeleri ve şablon kullanılarak söz konusu etütlerin yapılması ve etüt raporlarının söz konusu mevzuatla belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla, en geç etüdün tamamlandığı yılı takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Bakanlığımız Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına iletmesi gerekmektedir. 

 

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği kapsamında yer alan yaptırımlarla karşılaşmamak adına anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İletişim için : kojen@enerji.gov.tr