Güneş Enerjisine Dayalı Aday YEKA Güncelleme İlanı

17.03.2023
  • Paylaş

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 25.08.2022 tarihinde Bakanlığımız Duyurular sayfasında Aday YEKA olarak belirlenen alanlar aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup söz konusu alanların güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalar devam etmektedir. 

 

25.08.2022 tarihinde Bakanlığımız Duyurular sayfasında Aday YEKA olarak belirlenen alanlardan 11.10.2022 tarih ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de YEKA ilan edilenler ve aşağıda verilen Aday YEKA’lar haricindeki Aday YEKA’lar iptal edilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Belge & Dosyalar