Öncelikli Yatırım Konuları Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz

20.06.2023
  • Paylaş

20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi uyarınca, daha önce hazırlanan “Öncelikli Yatırım Konuları Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz” ihtiyaca binaen güncellenmiş olup bu tarihten sonra Bakanlığımıza gelen başvurular güncel kılavuz hükümlerine göre değerlendirilecektir.

 

Söz konusu güncel kılavuza ve işleyişe yönelik akış diyagramına erişmek için tıklayınız.