Sözleşmeli Bilişim Personeli Olarak Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

23.10.2023
  • Paylaş

Sözleşmeli Bilişim Personeli sözlü sınavında başarılı olan adayların; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, aşağıda belirtilen dilekçe ve ekinde atanmalarına esas belgeleri teslim etmek üzere Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Adayların sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yayınlanmıştır. Adaylar ilgili link üzerinden görüntüleyebilirler. Erişmek için tıklayınız.

 


İSTENİLEN BELGELER:


1- Dilekçe için tıklayınız.

2- Nüfus Cüzdanı Aslı (Fotokopisi Bakanlığımızca Tasdik Edilerek Aslı İade edilecektir.)
3- 8 Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun.)

4- Mal Bildirimi Beyannamesi için tıklayınız. (Çıktısı tek sayfaya arkalı önlü alınarak doldurulacaktır.)
5- Askerlik Durum Belgesi (Terhis Belgesi) (Erkek Adaylar İçin) (e-devlet üzerinden alınabilir.)

6- 657 sayılı devlet memurları kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamını yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Hastanelerin Psikiyatri Polikliniklerinden alınacaktır.)

7- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

8- e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu işe alım hizmeti üzerinde yapılan başvuru esnasında yüklenen “Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler”, “En Az İki Programlama Dilini Gösteren Belgeler”, “Sertifikalar”, “Mezuniyet Belgesi" müracaat sırasında Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Bakanlık görevlileri tarafından tasdik edilecektir.

9- Sosyal Güvenlik kayıt belgesi (e-devlet üzerinden barkotlu belge)