Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Konulu Cumhurbaşkanı Genelgesi

08.11.2023
  • Paylaş

04/11/2023 tarih ve 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları için 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile belirlenen %15 enerji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncellenmiştir. Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)” aşağıdaki bağlantıda verilmektedir.