2022 Yılı Ulusal Enerji Denge Tabloları

16.11.2023
  • Paylaş

2022 yılı Ulusal Enerji Denge Tabloları yayımlanmıştır.

 

2022 yılında toplam birincil enerji arzı 157,8 milyon tep (ton eşdeğer petrol) olarak gerçekleşmiştir. Birincil enerji arzındaki yerlilik oranı 2021 yılındaki %29,30 seviyesinden 2,92 puan artarak %32,22 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Bir önceki yıla göre katı yakıtlar arzı %1,3 oranında artarak 42,0 milyon tep, petrol arzı %2,57 oranında artarak 45,1 milyon tep, doğal gaz arzı %12 oranında azalarak 43,3 milyon tep ve yenilenebilir enerji arzı %8,8 oranında artarak 27,1 milyon tep düzeyinde gerçekleşmiştir. Yenilenebilir kaynaklar bazında incelendiğinde; bir önceki yıla göre hidrolik %19,4, rüzgar %11,2, güneş %12,7, jeotermal %2,5, biyoenerji ve atıklar %10,1 oranında artış göstermiştir.

 

Ulusal Enerji Denge Tablolarına ulaşmak için tıklayınız