2024 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları

12.03.2024
  • Paylaş

2024 yılı verimlilik artırıcı proje (VAP) başvuruları, https://evdes.enerji.gov.tr adresi üzerinden 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Aşağıdaki kriterlere uygun, ön görülen yatırım bedeli 3 milyon TL üzeri ve geri ödeme süresi 5 yıl ve altında olan proje başvuruları kabul edilecektir.

 

Sanayi Sektörü

Elektrik enerjisinde proje başına anlık asgari 250 kW, ısı enerjisinde proje başına anlık asgari 750 kW birim enerji tasarrufu sağlayan aşağıdaki konulara yönelik projeler;

 

  1. Elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi ve/veya değişken hız sürücü (DHS) uygulamalarına yönelik projeler (uygulamaya esas olan motorların etiket gücü asgari 22 kW olacaktır)
  2. Atık ısı geri kazanımına yönelik projeler
  3. Mevcut ekipmanların/sistemlerin enerji tüketimini azaltmaya yönelik otomasyon projeleri

 Bina ve Hizmet Sektörü

Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan hastaneler, alışveriş merkezleri ve otellerin mevcut durumuna göre %20 enerji tasarrufu sağlayan aşağıdaki konulara yönelik projeler;

 

  1. Merkezi soğutma gruplarının (chiller) verimlisiyle değişimi
  2. Toprak ve su kaynaklı ısı pompası

Projelerin; Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarına (https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/HIGM/tr/Mevzuat/Enerji_Verimliligi/Enerji_Veri_Hibe_Dest_Hak_Uyg_UsulveEsaslari.pdf) uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.