Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar:

01.04.2024
  • Paylaş

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan biyokütle kaynakları kullanılan elektrik enerjisi üretim santrallerinin (BES) teknik değerlendirmesinin yapılmasına  ilişkin  "Biyokütle  Enerjisine  Dayalı  Elektrik  Üretimi  Başvurularının  Teknik Değerlendirmesine  Dair  Yönetmelik"      26/01/2023  tarihli  ve  32085  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kapsamında yapılan teknik değerlendirme işlemlerinde, mevzuatta belirtilmeyen ve açık olmayan durumlar için izlenecek usul ve esaslar aşağıda yer almaktadır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.