Verimlilik Artırıcı Proje ve Gönüllü Anlaşma Destek Başvuruları

13.05.2024
  • Paylaş

11/05/2024 tarihli ve 32543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7501 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerinde yapılan değişiklikle 2009 yılından beri uygulanan enerji verimliliği desteklerine ilişkin başvurularda sektörel kısıtlama kaldırılmış, destek bedelleri 10 kat artırılmış ve enerji yoğunluğu azaltım kriterinin yanı sıra karbon yoğunluğu ile spesifik enerji tüketimi azaltım kriterleri de getirilmiştir.

 

Bu bağlamda, yapılan değişikliklere istinaden koşulların değişmesi ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ile uygulama usul ve esaslarında ikincil mevzuat çalışmaları yapılacağından dolayı ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar başvuru alınmayacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.