Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi

04.02.2020
  • Paylaş

Bakanlığımızca yayınlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının referans tüketim miktarı ve hesabı en geç 2020 yılı Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza sunması gerekmektedir. Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi ile referans enerji tüketimi ve tasarruf bildirim formatına aşağıda verilen bağlantılar ile erişim sağlanabilir.”