YEVDES Ar-Ge Projeleri Desteği

21.02.2020
  • Paylaş

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) International Services liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülen YEVDES Projesinin Dördüncü Bileşeni olan “Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Desteği” kapsamında, üniversiteler tarafından geliştirilmiş araştırma ve geliştirme projelerine çeşitli destekler sağlanacaktır.

Hali hazırda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilmiş Ar-Ge projelerine yönelik uzman desteğinden toplam 12 farklı araştırma grubu yararlanabilecek olup 6 araştırma grubu ise yurtdışı çalışma ziyaretlerine katılacaktır. Bir araştırma grubu; her iki destek için de başvuru yapabilecek ancak her ikisi için de seçilmesi durumunda, yalnızca bir alanda destek alabilecektir.

Çalışma Ziyareti kapsamında ziyaret edilecek ülke ve kurumlar, 20-21 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek çalıştayda, destek almaya hak kazanan kurumların temsilcilerinin de katılımıyla belirlenecektir.

Her iki faaliyet de, örneğin aşağıdaki alanlarda (bu alanlarla sınırlı olmamak üzere) geliştirilmiş projelere verilecek destekleri kapsayacaktır:

• Güneş (fotovoltaik paneller, konsantre güneş enerjisi [KGE], vb.), rüzgâr, biyokütle/biyogaz, jeotermal, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji (YE) teknolojileri,
• Mikrojenerasyon, ko-jenerasyon, tri-jenerasyon ve dörtlü-jenerasyon güç santralı sistemleri,
• Çoklu-jenerasyon teknolojisi, yalıtım malzemeleri ve teknolojileri, enerji (yakıt hücresi) ve ısı depolama vb. enerji verimliliği uygulamaları,
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarına yönelik yüksek ya da düşük teknolojili ürün ya da imalatlar,
• Ulaşım alanında uygulanan yenilenebilir enerji ya da enerji verimliliği teknolojileri (örn. Hibrit motorlar, hidrojen yakıtlı ya da içten yanmalı motorlar),
• Elektrikli motorlar ve su/ısı pompaları,
• Yeni aydınlatma teknolojileri,
• Pasif enerji sistemleri,
• Elektrik iletim / dağıtım altyapısı,
• Enerji tasarrufuna yönelik akıllı şebeke/sayaçlar ve ev içi uygulamalar/ev gereçleri,
• Enerji yönetim yazılımları ve akıllı telefon uygulamaları,
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında yürütülen diğer çalışmalar.

Çalışma Ziyareti ve Uzman Desteği başvuruları, basvuru.yevdes.org adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Başvuru portalı 24 Şubat 2020’de erişime açılacak, başvurular 24 Mart 2020 tarihinde sona erecektir.