2018 Yılı Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü

04.09.2020
  • Paylaş

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ile sağlanacak sera gazı salım (SGS) azaltımlarının hesaplanması amacıyla “2018 yılı Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü” Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından hesaplanmıştır. Söz konusu belgeye buradan ulaşılabilmektedir.

Belge & Dosyalar