Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2020 Toplantılarını Gerçekleştirdi

14.10.2020
  • Paylaş

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2020 Toplantılarını gerçekleştirdi…

 

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019/27 Sayılı Genelgesi ile kurulan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2020 Yılı ilk toplantısını, 23 Haziran 2020 tarihinde, ikinci toplantısını 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

UEVEP İzleme ve Yönlendirme Kurul’u ETKB başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşturulmuş olup; sekretarya ve koordinasyon faaliyetleri EVÇED tarafından yürütülmektedir.

 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu 23 Haziran 2020 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Alparslan Bayraktar başkanlığında gerçekleştirdiği 2020 Yılı ilk toplantısında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında yer alan 55 eylemin 2017-2018 ve 2019 gelişim detayları ele alınmıştır. Gelişim raporu ve sekretarya tarafından yapılan detaylı sunum sonrası söz alan bakanlık ve kuruluş temsilcileri, eylemlerin ilerleme durumu, önlemler, talepler ve kurumlar arası eşgüdüm gerektiren konular hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. UEVEP’te yer alan sorumlu ve ilgili kurumların, temas kişilerinin ve 2021 yılı iş planlarının güncellenmesi, Çalışma grup önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi kararları ile bir sonraki toplantı tarihi belirlenmiştir. 

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Şenel’in vekaleten başkanlığında28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kurulun ikinci toplantısında ilk toplantıdan devam eden konular ve alınan kararlar görüşülmüş, Ulusal enerji verimliliği finansman mekanizmasına dair mevcut enerji verimliliği destekleri, enerji performans sözleşmeleri, enerji verimliliği finansman mekanizması ihtiyacı ve üzerinde çalışılan finansman modelleri üzerine bir sunum gerçekleştirilerek Kurul üyelerinin görüşleri alınmıştır.

 

Sekretaryaya iletilen ilgili paydaşlar ve çalışma süreleri ile kapsam bilgilerinin yer aldığı çalışma gruplarına dair teklifler görüşülmüş ve aşağıdaki  çalışma gruplarının 12 ay süreli oluşturularak; detaylandırılmış kapsam ve iş planı hazırlanması, koordinasyonun EVÇED tarafından sağlanması, çalışma çıktılarının tamamlandıktan sonra UEVEP izleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunulması kararları alınmıştır:

 

  • Ulusal enerji verimliliği finansman mekanizması önerisinin geliştirilmesi,
  • Mevcut Binalarda Isı Yalıtımına yönelik etki analizi ve destek mekanizma önerisinin geliştirilmesi ve
  • Havalimanlarında ve limanlarda yenilenebilir enerji sistemlerinin tesisine yönelik teknik ve ekonomik potansiyel tespiti, tip projeler için ekonomik fizibilite çalışma yapılması

UEVEP’te yer alan sorumlu ve ilgili kurumların, temas kişilerinin ve 2021 yılı iş planlarının güncellenmesi yapılarak, Kurul’un 2021 yılı ilk toplantısının Nisan ayı içerisinde yapılmasına karar verilmiştir.