Basın Açıklaması - Mavi Akım Hattı

Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Rusya’nın “Mavi Akım Hattı” üzerinden ‘Türkiye’nin 3 Milyar m3 lük kapasite artış talebini reddettiği’ şeklinde “Asılsız ve Mesnetsiz” haberler çıkmıştır.

10.10.2015
  • Paylaş

Bakanlığımızca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

Bilindiği üzere, Rusya ile “Mavi Akım Hattından” yılda 16 Milyar m3’lük gaz alım anlaşmamız mevcuttur. Bu hat üzerinden günlük ihtiyaçlarımız çerçevesinde 35-47 Milyon m3/gün gaz alımı sorunsuz olarak devam etmektedir.

Ülkemizdeki ekonomik büyüme neticesinde gaz talebinde de doğal bir artış yaşandığı herkesin malumudur. Bu kapsamda yeni bir boru hattına gerek kalmaksızın mevcut “Mavi Akım Hattı” üzerinden ilave gaz artışı yapılabilmesi hususunda Rus tarafıyla rutin görüşmeler yapılmıştır.

Yapılan bu görüşmeler neticesinde ülkemizdeki, Durusu Doğalgaz Teslim-Alım İstasyonu’nda yapılacak iyileştirmelerle bu kapasitenin 1 Milyar m3 daha arttırılabileceği ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, Durusu İstasyonu’nda iyileştirme çalışmaları, 2014 yılı sonunda başlamış, halen devam etmekte olup ve 1 yıl içerisinde de tamamlanması planlanmaktadır. İyileştirme sonucu “Mavi Akım Hattının” teknik kapasitesi 1 Milyar m3 artmış olacaktır. Artan bu kapasite sonucu kamu veya özel sektörün Rusya ile yapacağı anlaşma sayesinde ülkemize ilave gaz getirilebilecektir.

Buna ilaveten “Mavi Akım Hattının” mevcut kapasitesini daha da arttırmak için Rus yetkililer, Rusya tarafındaki istasyonlarda iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Yapılacak bu iyileştirmelerle kapasitenin 2 Milyar m3 daha arttırılabileceği ve iyileştirme çalışmalarının 2.5-3 yıl sürebileceği dile getirilmiştir.

Bütün bu görüşmeler rutin görüşmeler olup, mevcut hattın kapasitesini iyileştirmeye dönük çalışmalardır. Rusya’dan, “Batı Hattı” ve “Mavi Akım Hattı” üzerinden anlaşmalar çerçevesinde gaz alımı sorunsuz devam etmektedir.

Türkiye, Rusya için güvenilir ve önemli bir pazar olduğu gibi Rusya da Türkiye için güvenilir bir gaz tedarikçisi konumundadır.

Bakanlık olarak doğal gaz tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak temel politikamızı oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, Rusya dahil mevcut ve potansiyel gaz tedarikçileri ile yakın ilişkilerimiz devam etmektedir.

Bakanlığımız tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, Doğalgaz arz’ında herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.