4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki potansiyelinin değerlendirilmesi için yatırımların önünün açılacağını belirterek, "Türkiye'nin rüzgar enerjisinde 2023 yılı hedefi 20 bin megavat. Bunu başarmak için yılda yaklaşık bin 950 megavatlık, yani 2 milyar dolarlık rüzgar yatırımının gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

04.11.2015
  • Paylaş

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen 4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuşan Alaboyun, 1 Kasım Milletvekili Seçimleri sonrasında istikrarın yeniden tesis edildiğini söyledi.
Düzenlenen etkinliğin sektördeki yeni teknolojilerin, uygulamaların ve yatırımların konuşulması açısından önem taşıdığını aktaran Alaboyun, enerjinin, gelişmişliğin ve kalkınmanın en önemli göstergelerden biri olduğunu ve enerji üretiminde fosil kaynak kullanımının her geçen gün daha da azaldığını anlattı.
Alaboyun, bu durumda sanayinin gelişmesiyle kullanımı giderek artan fosil kaynakların yerine, doğal ve daha düşük maliyetli yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması gerçeğinin de gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmalarının yanında, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmada ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları, bunlara ilaveten kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. Sahip olduğu potansiyeliyle her geçen gün daha da önem kazanan rüzgar enerjisinden en etkin biçimde yararlanacak ve çevre ile uyumlu projelerin gerçekleştirileceği bölgelerde yatırımların önünü açacağız. Bu yılın 10 ayında devreye alınan ve yıl sonuna kadar devreye alınması planlanan elektrik üretim santrallerinin, yüzde 62’si yenilenebilir olmak üzere toplam yüzde 80'i yerli kaynaklardan oluşmaktadır. Devreye giren santraller yıllık bazda ele alındığında, bu oran ilk defa bu seviyeye yükselmiştir. Bu yılın 10 ayında 3 bin 300 megavatlık güç devreye alınmış olup, bu rakamın yıl sonuna kadar 5 bin 180 megavat seviyesine yükselmesini öngörüyoruz."
Alaboyun, ayrıca yerli fosil yakıtlı santrallere, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan santrallerin de ilave edilmesi durumunda Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 54,9'unu yerli kaynak kullanarak elektrik üreten santrallerin oluşturduğuna işaret etti.

"Bugünkü tüm parametreler yaklaşık iki katı patlayacaktır"

Türkiye’de yürürlükte olan lisansı haiz 247 rüzgar enerjisi santrali (RES) projesinin toplam kurulu gücünün 10 bin 114 megavat olduğunu hatırlatan Alaboyun, şu bilgileri paylaştı:
"Halen işletmede olan 113 RES projesinin ekim sonu itibarıyla toplam kurulu gücü ise 4 bin 297 megavattır. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyinin (GWEC) raporuna göre 2014 sonunda dünyada RES kurulu gücü 370 gigavattır. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine göre dünyada 2013 yılında üretilen elektriğin yüzde 2,6’sını RES’ler karşılamış olup, 2050 yılına kadar bu oranın yüzde 18’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye elektrik kurulu gücünün yüzde 5,7’sini ve bu yılın 10 ayı itibarıyla elektrik üretiminin yaklaşık olarak yüzde 4,3’ünü karşılayan rüzgar enerjisi, ülkedeki elektrik üretimindeki payı bakımdan dünya ortalamasının üzerindedir. Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı’na göre 2015, 2017 ve 2019 yılları sonunda rüzgar kurulu gücünün sırasıyla 5 bin 600, 9 bin 500 ve 10 bin megavat olması hedeflenmektedir."
Alaboyun, Türkiye'ninn 2023 rüzgar enerjisindeki hedefinin ise 20 bin megavat olduğunun ve bu hedefi başarmak için yılda yaklaşık 1 bin 950 megavatlık, yani 2 milyar dolarlık rüzgar yatırımının gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.
Stratejik hedeflere ulaşılması halinde, 2023'te RES’lerden yaklaşık yıllık 65 milyar kilovatsaat enerji üretilebileceğini ifade eden Alaboyun, bu rakamın, 2014'te Türkiye’de tüketilen elektriğin 4’te 1’i olduğuna dikkati çekti.
Alaboyun, Türkiye'nin Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Strateji Belgesi'ne göre yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içindeki payının 2023'te en az yüzde 30 düzeyine çıkarılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Bu bağlamda, rüzgar kurulu gücümüzün 2023'e kadar 20 bin megavata, hidroelektrik kurulu gücümüzün 34 bin megavata, jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimimizin en az 2 bin megavata, güneş enerjisi kurulu gücünün asgari 5 bin megavata ve biyokütlede ise 2 bin megavatlık kurulu güce ulaştırmayı amaçlıyoruz. Belirlediğimiz bu 2023 hedeflerimize göre bugünkü tüm parametreler yaklaşık iki katı patlayacaktır" şeklinde konuştu.
Bakan Alaboyun, bu rakamların enerji sektörünün gelecek 8 yıl içerisinde kat etmesi gereken mesafeyi gösterdiğini kaydetti.