IEA Enerji Bakanları Toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı.

17.11.2015
  • Paylaş

Bakan Ali Rıza Alaboyun toplantıda yaptığı konuşmada, enerji teknolojisinde inovasyonun, ekonomik büyüme ve enerji güvenliğini güçlendirmede ciddi öneme sahip olduğunu söyledi. Geliştirilen teknolojilerle daha az enerji kullanımının, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının mümkün olacağına işaret eden Alaboyun, enerji verimliliğinin en ucuz kaynak olduğunu vurguladı.
Alaboyun, iklim değişikliğiyle ilgili geliştirilen stratejilerin merkezinde enerji teknolojisi inovasyonunun olduğunu belirterek, "Yenilikçi enerji teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için hem özel sektörün hem de kamunun sağlam bir irade göstermesi gerekiyor. İthalat bağımlısı ve hızla büyüyen ülkeler yerel fuel kaynaklarını kullanmak durumunda kalıyor. Yenilikçi enerji teknolojisi bu problem için bir çözüm olabilir" ifadelerini kullandı.

 

"Enerji talebindeki artış, sektörde işbirliğinin önemini daha iyi anlatıyor"

 

Bakan Alaboyun, IEA'nın Enerji Bakanları Toplantısı'nın öğle yemeğinde yaptığı konuşmada ise enerji sektöründeki zorlukları bölgesel ve uluslararası işbirliği ile doğru stratejilere dönüştürmenin gerekliliğini vurguladı.
Bu bağlamda, IEA'nın işbirliği oluşturulmasında kilit rolü bulunduğuna işaret eden Alaboyun, "Uzun zamandır dünya enerji talebinin merkezinin değiştiğini tartışıyoruz. Dünya daha çok küreselleştikçe, diğer ülkelerle işbirliği içinde olmanın da önemi artıyor. Bu işbirliğinin IEA'nın etkinliğini artıracağını düşünüyorum. IEA İcra Direktörü Fatih Birol'un vizyonunu destekliyoruz. Türkiye'nin bu işbirliklerine katkı yapmaktan memnuniyet duyacağının da altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
IEA'nın bu yılki Dünya Enerji Görünümü Raporu'na da atıfta bulunan Alaboyun, 2040 yılına kadar enerjideki üçte bir büyümenin önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışındaki ülkeler küresel enerji kullanımı artışında en büyük payı oluşturuyor. Bu durumda demografik ve ekonomi trendlerindeki değişim, OECD ülkelerindeki tüketimin düşmesi de etkili oldu. Raporda ayrıca Hindistan'ın küresel enerji talebindeki büyümeye en büyük katkıyı yapacak ülke olacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, enerji sektöründe işbirliğinin önemini daha iyi anlıyoruz."

 

Bakanlar taziye defterini imzaladılar

 

Enerji bakanlarının Paris'teki terör olaylarına ilişkin duygularını ifade etmeleri için hazırlanan deftere duygularını aktaran Alaboyun, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk halkı ve Türk devletinin adına Fransız halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Masum sivil halka karşı yapılan terörü şiddetle kınıyoruz. Terörizmden çok çekmiş bir ülkeyi temsilen, terörün tüm şekillerine karşı ayrım yapmadan mücadele vermeye hazırız."

 

ABD Enerji Bakanı Moniz: "Temiz enerji türleri ve yenilebilir enerji kaynakları da, enerji güvenliğinin sağlanmasında ayrılmaz parçalar"

 

Toplantısı'nın başkanlığını yapan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Moniz ise sözlerine Paris'teki terör olaylarını kınayarak başladı ve salondakileri bir dakikalık sessizliğe davet etti.
Moniz konuşmasında, enerji güvenliğinin uzun yıllardır odak noktası olduğunu ve bu durumun önemini sürdüreceğini dile getirdi.
Enerji güvenliğinin sağlanması için sadece petrol ve doğal gaz tedariği ile çeşitliliğinin yeterli olmayacağını aktaran Moniz, "Temiz enerji türleri, yenilebilir enerji kaynakları da enerji güvenliğinin sağlanmasında ayrılmaz parçalar haline geldi. Enerji güvenliğine yönelik artık yeni bir ajanda oluşuyor. Biz Amerika olarak 'devrim şimdi (revolution now)' diyoruz ve temiz enerji kaynaklarına ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.
IEA üye ülkelerinin bakan, bakan yardımcısı ve enerji firmaları temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Moniz katılımcılarının cevaplarını elektronik kumanda ile verdiği üç soru yöneltti.
"Düşük karbonlu enerjiye geçişte en iyi yol sizce nedir?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 53'ü "karbona fiyat biçmek" cevabını verirken, yüzde 21'i "enerji verimliliğinin teşvik edilmesi", yüzde 18'i "tutarlı ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi" yüzde 7,5'i ise "enerji piyasalarının şeffaf ve rekabetçi hale getirilmesi gerektiği' yönünde görüş belirtti.
Moniz'in yönelttiği "Benim ülkemde iklim politikalarına en büyük engel nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 31'si "yüksek maliyetler" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 27'si soruyu "sosyal, politik ve ekonomik meselelere daha çok odaklanılması" diye yanıtlarken, yüzde 26'sı "siyasi desteğin olmaması", yüzde 15'i ise "iş dünyasının değişmeyen çıkarları" yanıtını verdi.
"Enerji teknolojisinde inovasyonu hızlandırmak neyi gerektiriyor?" sorusuna, katılımcıların yüzde 34'ü "inovasyon konusunda araştırma, geliştirme ve yaygınlaştırılma", yüzde 13,4'ü "özel sektör ve kamu temsilcilerinin de dahil olduğu uluslararası işbirliği", yüzde 12'si ise "kamu istikrarına güven" gerektiğini söylerken, yüzde 40'ı soruyu üç şıkkın da gerekli olduğu şeklinde yanıtladı.
IEA İcra Direktörü Fatih Birol'un, Ajansın vizyonuna ilişkin konuşmasının ardından, Moniz tüm ülkelerin temsilcilerine düşüncelerini aktarmaları için 3'er dakikalık konuşma süresi verdi.