Sanayinin Yeşil Dönüşümünü Destekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programının 2024 yılı başvurularını 15 Nisan’da almaya başlayacak. Enerji verimliliği uygulamalarının arttırılması amacıyla 2009 yılında başlatılan program ile proje başına bir buçuk milyon liraya kadar destek verilecek. 

18.03.2024
  • Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, VAP 2024 başvurularında enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını destekleyeceklerini belirterek “VAP destekleri ile dijital uygulamalar ve yeni teknolojilerin kullanımını arttıracağız. Sanayimizin yeşil dönüşümünü destekliyoruz.” dedi.

 

Verimsiz Ekipmanların Değişimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin enerji tasarruf potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 2009 yılında VAP desteklerini başlattı. VAP ile enerji tüketen fan, pompa, kazan, fırın, basınçlı hava sistemleri, buhar kapanları, elektrik motorları gibi verimsiz ekipmanların değişimine destek veriliyor.

VAP ile ayrıca rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yöntemlerle enerji verimliliğinin artırılması, yalıtım, verimli aydınlatma, otomasyon, ısıtma ve soğutma sistemleri, atık enerjinin geri kazanılması, ısı ve elektrik enerjisinin aynı anda üretildiği kojenerasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ısı üretimi konularındaki projeler de destekleniyor.

 

1 Buçuk Milyon Liraya Kadar Destek

2024 VAP’ta öngörülen yatırım bedeli 3 milyon lira ve üzeri olan aynı zamanda geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan proje başvuruları kabul edilecek. Bu projelere proje başı 1 buçuk milyon liraya kadar destek sağlanacak.

 

Veri Tabanına Kayıt

Destek programından faydalanmak isteyen işletmelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veri tabanına kayıt olmaları ve enerji tüketim bildirimlerini girmeleri, sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirmeleri ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesine sahip olmaları gerekecek. 

 

Sanayi Sektöründe Verimlilik

Program, iki bileşenden oluşuyor. Sanayi Sektöründe Verimlilik ile Bina ve Hizmet Sektöründe Verimlilik. Bu kapsamda sanayi sektöründe elektrik enerjisinde proje başına anlık asgari 250 kW, ısı enerjisinde proje başına anlık asgari 750 kW birim enerji tasarrufu sağlayan projeler desteklenecek. Bu projelerin şu konularda olması istenecek: 

 - Elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi ve/veya değişken hız sürücü (DHS) uygulamalarına yönelik projeler 

- Atık ısı geri kazanımına yönelik projeler

- Mevcut ekipmanların/sistemlerin enerji tüketimini azaltmaya yönelik otomasyon projeleri

 

Bina ve Hizmet Sektöründe Verimlilik 

Bina ve Hizmet Sektöründe de yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan hastaneler, alışveriş merkezleri ve otellerin mevcut durumuna göre yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan projelerine destek verilecek. Bu projelerin şu konularda olması gerekecek: 

- Merkezi soğutma gruplarının (chiller) verimlisiyle değişimi

- Toprak ve su kaynaklı ısı pompası

 

Başvurular 15 Nisan’da Başlıyor

2024 yılı verimlilik artırıcı proje (VAP) başvuruları, https://evdes.enerji.gov.tr adresi üzerinden 15 Nisan 2024 itibarıyla alınmaya başlanacak. Ayrıca, projeler, Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları’na uygun olarak hazırlanacak.

 

1,1 Milyar Liralık Tasarruf

Bugüne kadar VAP destek programı kapsamında, yatırım tutarı 551 milyon lira olan 283 imalat sanayi tesisinin, uygulaması tamamlanan 550 verimlilik artırıcı projesine 139 milyon lira destek sağlandı. Bu destek sonucu yıllık 1,1 milyar liralık parasal karşılığı olan 135.77 TEP enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Bu tasarruf ile yıllık 513 milyon kilogram CO2 eşdeğeri emisyonun doğaya salınmasının önüne geçildi. 

 

Haber ile ilgili görsellere için tıklayınız…