Kamu Binalarında 2030’a Kadar Yüzde 30 Tasarruf Sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda çalışmalar yürütüyor. 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve 2024 - 2030 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı bu sene başında hayata geçiren bakanlık, kamu binalarında 2030 yılına kadar yüzde 30 enerji tasarrufu hedefliyor. 

16.05.2024
  • Paylaş

2030’a kadar 1,2 milyon sokak aydınlatmasının LED dönüşümü de tamamlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliğinin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade ederek “Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Yeni yatırımları destekleyeceğiz.” dedi.

 

Çevreye Duyarlı Politikalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir yandan enerjide arz güvenliğini sağlamak ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 yılı için ortaya koyduğu net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için çevreye duyarlı politikalar üretiyor. 

 

Enerji Tüketimi Yüzde 16 Azalacak

Bu politikalarda enerji verimliliği önemli bir yer tutuyor. Sunulan hizmetin kalitesini düşürmeden, sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliği stratejisi geliştiren bakanlık, 2030 yılına ilişkin yol haritasını geçen Ocak ayında devreye aldı. Enerji Verimliliği Stratejisi ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılması ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunulması planlanıyor.

 

1,1 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

Strateji ve eylem planında kamu binaları ve sokak aydınlatmaları da yer buluyor. Kamu binaları için 2023 yılına kadar yüzde 15 tasarruf hedefi belirleyen bakanlık, kamu binalarının enerji faturalarında yıllık 1,1 milyar liralık tasarruf sağlamış oldu. 2024’ten itibaren tasarruf hedefi 2 katına çıkartıldı. Kamu binalarına 2030 yılına kadar yüzde 30 tasarruf sağlanması hedefi ortaya kondu.

 

1,2 Milyon LED Lamba

Benzer bir şekilde sokak lambalarında yani genel aydınlatmada kapsamlı bir LED’e geçiş programı başlatıldı. 2030 yılına kadar genel aydınlatmada 1,2 milyon LED armatür kurulumu sağlanacak. Burada elektrik dağıtım şirketleri ve yerel yönetimlerle koordineli çalışılacak.

 

Öncelikli Gündem

Bakanlığının verimlilik alanında yürüttüğü faaliyetleri değerlendiren Bakan Bayraktar, “Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri. Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu alanda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz.” dedi.

 

Haber ile ilgili görsel için tıklayınız…