Enerji Verimliliği Ödül Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin Türkiye için tasarruf ve sürdürülebilirlik açısından büyük potansiyele sahip bir alan olduğunu söyledi.

28.09.2017
  • Paylaş

Enerjide sanayicilerin kendilerinden beklentileri olduğu gibi kendilerinin de enerji verimliliği konusunda sanayicilerden beklentileri bulunduğuna işaret eden Bakan Albayrak, "Bu beklentilerin başında enerji kaynaklarının doğru yöntemlerle verimli olarak kullanılması hususu da gayet önemli. Enerji çeşitliliği konusunda maalesef zengin bir ülke değiliz. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusu sanayiciler açısından da sorumluluk gerektiriyor. İşte bu sorumluluk enerjimizi en doğru ve verimli şekilde kullanmayı gerektiriyor. Bu açıdan israf edecek 1 megavat elektriğimiz, 1 metreküp doğalgazımız ve bir kuruş Türk liramız yok." diye konuştu.
Albayrak, toplumda enerji alanında verimlilik ve tasarruf bilinçlenmesinin ön ayağının üreticiler ve sanayiciler olduğunu vurgulayarak, sanayicilerin küresel rekabette elini güçlendirerek ekosistemin içinde yer alacak gece gündüz çalışabilecek bir süreci ortaya koyacaklarını anlattı.
Makro politikalar için ortaya koydukları hedeflerin mikro politikalarla da desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Albayrak, "Attığımız her adımda üretici ve sanayiciyi düşünüyoruz. Beklentiler büyük. Buna yanıt vermek için çok çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Dünyanın en büyük enerji gemisi yolda"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, sadece sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde değil, OSB harici bölgelerin ihtiyaçlarını da belirleyerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri belirlediklerini belirterek, "Sanayicilerimizin beklentilerinin başında gelen uygun maliyetli ve kesintisiz doğalgaz temini için adımlarımızı süratle attık. Dünyanın en büyük enerji gemisi yolda, geliyor inşallah." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl ekim ayında yüzde 10'luk doğalgaz indirimiyle 2016 itibarıyla AB ülkeleri arasında haneye en ucuz doğalgaz temin eden birinci ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Albayrak, "Sanayide ise ikinciyiz. İnşallah onda da birinci olacağız." yorumunu yaptı.
Albayrak, konutta, 28 AB ülkesi ortalamasının yarısından daha uygun bir rakamla, sanayide ise yaklaşık yüzde 27 daha ucuz doğalgaz tedarik ettiklerinin altını çizerek, 2015 yılında günlük 34 milyon metreküp olan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısından sisteme gaz basma kapasitesini 2016 sonu itibarıyla yüzde 88 artışla 64 mi̇lyon metreküpe çıkardıklarını aktardı.
Geçen sene devreye aldıkları Türki̇ye'ni̇n i̇lk yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali (FSRU) projesi̇ni̇n ardından bu yıl da hem Egegaz hem Marmara Ereğli̇si̇ Botaş LNG termi̇nalleri̇ni çok hızlı, rekor düzeydeki kapasi̇te artışlarını gerçekleştirdiklerini anımsatan Albayrak, "Ayrıca, ikinci yüzer LNG terminalimizin kasım ayında devreye girmesiyle bu yıl sonu i̇ti̇barıyla bu rakam 117 mi̇lyon metreküpe çıkacak. 2 senede 34 milyon metreküpten 117 milyon metreküpe. Neredeyse 3 buçuk katı." bilgisini verdi.

"Gaz kapasitesi 293 milyon metreküpe ulaşacak"

Berat Albayrak, 2016 yılında ulusal si̇steme günlük azami̇ doğalgaz gi̇ri̇şi̇nin 2015’e göre 35 mi̇lyon metreküp artarak 190 mi̇lyon metreküpten 225 mi̇lyon metreküpe çıktığını ifade etti.
Tüm kaynakların geliştirilerek tüm Türkiye'ye 1 yıl içerisinde bastıkları gaz kapasitesinin geçen yıl sonu 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktığını belirten Albayrak, 2017 yıl sonunda i̇se 2016’ya göre, 68 mi̇lyon metreküp artarak, 293 mi̇lyon metreküpe ulaşacağını kaydetti.
Albayrak, "Maksimum tüketim miktarı 200 ila 250 milyon metreküp olan Türkiye'nin azami kapasite ihtiyacı olan 250 milyonun da yüzde 20 üzerinde kapasiteye ulaşarak, sadece iç piyasa değil artı kapasiteyle inşallah ihracatın da önünü açacak muazzaz bir altyapı devrimini gerçekleştiriyoruz." dedi.
Albayrak, doğalgaz alanında olduğu gi̇bi̇ elektri̇k alanında da benzer adımları atarken, sanayinin günlük yaşadığı sıkıntılara da hızlı çözümler sağlamak i̇çi̇n çok yoğun çalıştıklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bakım ve yatırım faali̇yetleri̇ i̇çi̇n zorunluluk arz eden planlı kesi̇nti̇lerin sanayi̇ci̇leri̇mi̇zi̇n en az etki̇leneceği̇ saatler seçi̇lerek, karşılıklı mutabakatla gerçekleşti̇ri̇lmeye başlandı. Sanayi̇ci̇leri̇mi̇zi̇n bulundukları bölgelerde yaşanan kesi̇nti̇leri̇n gi̇deri̇lmesi̇ i̇çi̇n kapsamlı bi̇r altyapı çalışması başlattık. Beyli̇kdüzü ve Hadımköy OSB'leri̇n sorunlarının kısmen çözümü i̇çi̇n Esenyurt Trafo Merkezi̇'ni̇ ve Beyli̇kdüzü bölgesi̇ni̇n elektri̇k i̇hti̇yacına yöneli̇k i̇lave 25 megavoltamper mobi̇l trafoyu devreye aldık.
İnşallah bu yıl sonu bitecek olan Yakuplu Trafo Merkezi̇ i̇le 2018 mart ayında devreye alacağımız Hadımköy OSB Trafo Merkezleri̇ i̇le birlikte bu bölgedeki sorunların tamamını kökten çözeceğiz. Çatalca Bölgesi̇'nde bu yılın mayıs ayında devreye aldığımız 50 megavoltamperlik mobi̇l trafo i̇le yaşanmakta olan geri̇li̇m ve uzun süreli̇ kesi̇nti̇ problemleri̇ ortadan kalktı."

"Kesintileri elimine edecek 5. alternatifi de gerçekleştiriyoruz"

Bakan Albayrak, 3. uygulama dönemi̇nde özel sektör aracılığıyla TEİAŞ'a 5 yılda toplamda 30 mi̇lyar liralık yatırımı hayata geçi̇receklerini dile getirerek, "Bölgeni̇n elektri̇k arz güvenli̇ği̇ni̇ temi̇nat altına alacak uzun soluklu çalışmalarla ilgili süreci başlattık, süratle devam ediyoruz. Özellikle Marmara ve Trakya Bölgesinde... Çanakkale Boğazı'ndan mevcut çi̇ft devre deni̇zaltı kablo geçi̇şi̇ne i̇laveten, çi̇ft devre deni̇zaltı kablo geçi̇şi̇ni̇n ikinci ayağını da bu yılın ni̇san ayında devreye aldık." ifadelerini kullandı.
Üçüncü çi̇ft devre deni̇zaltı kablosu i̇çi̇n proje çalışmalarının başladığını ve hızlı bir şekilde yürüdüğünü vurgulayan Albayrak, Çanakkale Boğaz Köprüsü kullanılarak yapılacak ayrı bi̇r köprü geçi̇şiyle birlikte 4. faz elektrik üretimini de döşeyeceklerini anlattı.
Albayrak, Trakya'da gelecek dönemde ciddi bir kapasite artışı sağlayacaklarını belirterek, "Süreç başladı. Yerinde üretim santralleri ile birkaç bin megavat santrali ile kesintileri elimine edecek 5. alternatifi de gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.
Sanayicinin rekabet gücünün artmasını ve yüzde 5'lik maliyet kaybını ortadan kaldırmak istediklerini kaydeden Albayrak, "Türkiye enerji verimliliğinde çok büyük bir potansiyele sahip. Daha önce mi̇lli̇ enerji̇ ve maden poli̇ti̇kası kapsamında da açıkladığımız bu potansi̇yel yaklaşık, 8,5 mi̇lyar dolara tekabül edi̇yor." diye konuştu.

"Maden Dönüşüm Stratejisini de yıl sonuna kadar bitiriyoruz"

Albayrak, yılda ortalama 55 mi̇lyar dolar gi̇bi̇ büyük bi̇r kaynağı yurt dışına aktaran bi̇r ülke olarak, bu konuda yoğun bir strateji gütmenin zorunluluğuna dikkati çekerek, "55 milyar dolar Türkiye'nin yıllık cari açığının neredeyse 3 katı. Bunu çözersek zaten iş bitti. Hedef bu." dedi.
Uzun çalışmalar sonucunda, farklı bakanlıkların da desteği̇ni̇ alarak, Ulusal Enerji Veri̇mli̇li̇ği̇ Eylem Planı'nı ortaya çıkardıklarını dile getiren Albayrak, 2018 yılının başında bu eylem planını açıklayıp hızlı bir şekilde yürüteceklerini vurguladı.
Albayrak, 55 eylem i̇le 2023 yılında, mevcut durumun devamına göre bi̇ri̇nci̇l enerji̇ tüketi̇mi̇ni̇n yüzde 14 azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, "İnşallah YPK onayının ardından eylem planımızı kamuoyumuzla paylaşacağız. 2018 yılını 'veri̇mli̇li̇k yılı' i̇lan ediyoruz." şeklinde konuştu.
Madenle ilgili süreçte de sona gelindiğine işaret eden Albayrak, şunları ifade etti:
"Yeni bir model getiriyoruz. Yatırımcının iflahını kesen hevesini bitiren modelin dışında, 10 küsur milyar dolarlık maden ithalatıyla özellikle cari açığı olumsuz etkileyen ürünlerin ithalatı bazında, bu sahaları aynı güneş ve rüzgarda olduğu gibi yeni bir modelle güncelleyip ortaya koyacağız. Maden Dönüşüm Stratejisini de bu yılın sonuna kadar bitiriyoruz. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının zenginlerinin yer üstüne çıkarılması ve dünyadaki küresel rekabette ayrıştırıcı bir ülkeye dönüşmesi bakımından önemli bir adım olacak."

Yaz saati uygulaması

Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını aktaran Albayrak, "Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok." bilgisini verdi.
Albayrak, verimlilik hususunda yaz saati uygulamasının Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptığını kaydederek, "Rakamsal olarak raporlar yeni geldi. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yaptırarak baktığımızda geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık tasarrufla çok ciddi pozitif etki ortaya koymuştur. Bu süreç devam edecektir." ifadelerini kullandı.