Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes, Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası" kapsamında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarını daha akılcı ve pratik kullanmak gerektiğini söyledi.

03.04.2018
  • Paylaş

Türkiye'nin son dönemde bu anlamda ciddi mesafe aldığını ifade eden Albayrak, "Artık günü kurtaran değil geleceği planlayan, uzun dönemli plan ve politikaları hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye, 2002'den bu yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli somut plan ve programlar yaparak 2023'ü, 2053'ü, 2071'i kurgulayan bir ülke." diye konuştu.
Uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını enerji yatırımlarının oluşturduğunu ve enerji sektörünün bundan sonra da ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:
"Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her alanda somut eylem planlarını hayata geçirdik. Son iki yıldır enerjide tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Çünkü ekonomik büyümenin temeli akılcı enerji politikaları, enerji politikalarının temeli de sürdürülebilir çevre politikalarıdır. Bu yüzden Milli Enerji ve Maden Politikamızın her stratejisi çevreyle uyumlu, çevresel etkileri önceleyen ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandı. Bugün sahip olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek nesillerin de bu kaynaklarda hakkı var. O nedenle enerji üretiminde 'ne pahasına olursa olsun' gibi yanlış bir anlayışın bizim politikalarımızda, AK Parti iktidarı politikalarında hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır."

"4,1 milyar dolarlık termik santrale gerek kalmayacak"

Albayrak, bu nedenle kalkınmayı tek boyutlu görmediklerini ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına karbon ayak izini azaltacak girişimlere hız verdiklerini dile getirdi. Bakan Albayrak, özellikle son dönemde teknolojinin imkanlarından en üst düzeyde faydalanıp rasyonel ve sürdürülebilir enerji arzına ağırlık verdiklerini belirtti.
Bakan Albayrak, enerji üretim kapasitesinin arttığına, bu üretimde yerli ve yenilenebilir kaynakların da rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Son 10 yıllık dönemde gerçekleşen elektrik üretim tesisi yatırımlarının yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın kurulu güç içindeki payı yüzde 32'yi geçmiş durumda. Şu an hem Avrupa hem de dünya ortalamasının üzerindeyiz. İnşallah yıllara sari olarak yenilenebilirin payı, yeni yatırım ve projelerle artmaya devam edecek. Rüzgardaki kurulu gücümüzle 2017 sonunda dünyada 11'inci, Avrupa'da 6'ıncı olduk. 2017'de Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasitesini en fazla artıran 4'üncü ülke olduk. Biliyorsunuz bizim bir mottomuz var; Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir. Her yaptığımız yatırım daha iyisini yapmak için bize daha fazla moral ve motivasyon sağlıyor."
"Yakında Türkiye'yi yepyeni bir enerjiyle daha tanıştıracağız." diyen Albayrak, dünyanın en büyük off-shore rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesini en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.
Gelecek 10 yılda 10 bin megavat rüzgar ve 10 bin megavat güneş enerjisiyle kapasitenin daha fazla artacağını dile getiren Albayrak, böylece Türkiye'nin çevreci enerji üretiminde dünyada "parmak ısırtacak" bir düzeye ulaşacağını aktardı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de yüksek kapasite ve verimlilikle 7 gün 24 saat elektrik üreteceğini vurgulayan Albayrak, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında ise 5 yıl boyunca 4,1 milyar dolar değerinde termik santrali yatırımına duyulacak ihtiyacın ortadan kalkacağını ifade etti.

"Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı dik"

Öte yandan, yerli kömür santrallerinde de son teknoloji bacalama ve filtreleme sistemleri kullanılarak minimum emisyon değerleriyle elektrik üretimi yapılacağını belirten Albayrak, şunları kaydetti:
"Türkiye sanayi devriminden bu yana kümülatif emisyonların yüzde 0,7'sinden sorumludur. Fosil yakıtlardan kaynaklı emisyon salımımız Avrupa Birliği ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin hayli altında. 2017 rakamlarına göre, Türkiye'nin kişi başına düşen sera gazı salımı 6,07 ton karbondioksit iken OECD ortalaması kişi başı 9,5 ton karbondioksit eşdeğerdir. ABD'de bu rakam 16,2 ton, Almanya'da 8,9 ton, Rusya'da 11,2 tondur. Dünyadaki birçok ülkede 12,13,15 hatta 20 tonlara uzanan bir ekosistem var, tablo ortada.
Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkelerden birisi olmasına rağmen, çevresel sürdürülebilirlik, temiz enerji kaynakları ve çevre hassasiyeti konularında sorumluluğunun da ötesinde bir hassasiyet sergilemektedir. Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2018'deki her yeni gaz abonesi için bir, Petrol İşverenler Sendikası (PETDER) 2018'de trafiğe çıkan her araç için bir, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) her yeni elektrik abonesi için bir, Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) çıkarılacak her 100 ton kömür için bir ağaç dikecek. 2017 rakamlarını dikkate aldığımızda, burada imzalayacağımız protokol çerçevesinde, 2018 yılında toplamda 5 milyon ağaç dikeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi rekorlarla anılan bir kurum için bu sadece bir başlama vuruşu. Enerji sektörü gibi öncü bir sektör için eminim ki başka paydaşların da dahil olmasıyla bu süreci çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Biz, 'Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı dik.' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Başlatılan bu kampanyanın, enerji ve maden alanında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından sahiplenilerek çok daha ilerilere taşınacağına inanıyorum."
Albayrak'ın, kampanyanın fikir babası olduğunu söylediği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez de geçen yıl Çin, Hindistan ve Londra gibi bölgelerde görülen hava kirliliği sorununa Türkiye'de çok fazla rastlanmadığını ifade etti.
Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan protokole, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, PETDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem ve KÖMÜRDER adına Muzaffer Polat imza attı.