Yönetim Sistemleri Belgelendirme Töreni yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Yönetim Sistemleri Belgelendirme Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

22.03.2019
  • Paylaş

Bakanlıktaki süreçlerin kurumsallaşması adına bugünkü belge töreninin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, göreve geldiklerinde politik sürdürülebilirlik, finansal sürdürülebilirlik ve katılımcılık hususlarını ön plana çıkardıklarını söyledi.
Bakan Dönmez, "Bugün bakanlık olarak alacağımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini politik sürdürülebilirlik hedefimiz kapsamında hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.
AK Parti iktidarları ile devlet yönetimine sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma hususlarının egemen olduğunun altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:
"2002 öncesi durum nasıldı hepiniz biliyorsunuz. Her gelen bir öncekinin yaptıklarını silerek işe sıfırdan başlardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle günlük politikalardan etkilenmeyen, hızlı, etkili, kurumsallaşmış güçlü bir yönetim sistemine kavuştuk. Kalıcı istikrar, mevcut kurumsal değerlerin yarına aktarılmasında ve bu değerlerin geliştirilerek yaşatılmasında en büyük itici gücümüz ve motivasyon kaynağımız oldu. Bu sürece başlarken istedik ki sadece bakanlığımız merkez teşkilatı değil, bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarımız da bu sürecin bir parçası olsunlar. Amacımız bütün kurum ve kuruluşlarımızla topyekün bir gelişim ve dönüşümü sağlayarak milletimize aynı standart ve kalitede hizmeti sunmaktır."
Dönmez, kalitenin sonu olmayan bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, amacın her zaman en iyiye ulaşmak olduğunu kaydetti.

 

"İş sonuçlandırma süreleri yüzde 42 oranında iyileştirildi"

 

Tüm kurumlarda planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü içinde kalite yolculuğunun en önemli parçaları olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:
"Bu yolculukta hedeflerimizi ve amaçlarımızı önceden belirledik. Hedefe ilerlerken sonunda neyi, nasıl elde edeceğimizi, hangi süreçleri geçeceğimizi biliyorduk. Bütün yapılanlar bu sistemli ve planlı çalışmanın ürünü olarak sonuçlandı. Bu süreçte stratejik planların, yönetim sistemlerinin, bireysel performans hedeflerinin ve iç kontrol kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflerin takip edilmesi, ölçülmesi ve hedeflere ulaşılamaması durumunda nedenlerinin araştırılarak düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürekli iyileştirmenin en büyük dinamiklerinden birisi oldu. 'İşler nasılsa yürüyor', 'Ben mi kurtaracağım bu devleti' ya da 'Böyle gelmiş, böyle gider' gibi beylik laflar yüzünden çok vakit kaybettik. Hamd olsun bu köhnemiş anlayış artık geride kaldı."
Geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde işlemlerin basitleştirilmesi için bir genelge yayımlandığını anımsatan Dönmez, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kamu yönetiminde hızlı karar alan, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulmasını ve kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini temel hedef olarak belirledik. Genelgemizin yayımlandığı Kasım 2018 itibarıyla 209 hizmeti elektronik ortamda sunduk ve iş sonuçlandırma sürelerini yüzde 42 oranında iyileştirmiş olduk. Yeni dönem raporumuz inşallah önümüzdeki günlerde çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Verimlilik hareketine önce kamudan başlayacağız"

 

Bakan Dönmez, yönetim sistemi uygulamalarında uluslararası standartlara ulaşmak için kurum olarak çaba göstermek ve bunu kurum politikası haline getirmek gerektiğine dikkati çekerek, sürekli iyileştirme yolculuğuna tüm çalışanların katılımının şart olduğunu aktardı.
Kurumların kalite yönetimi, çevre yönetimi, enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ve müşteri memnuniyeti konularında aldıkları belgelerle yaptıkları işlerin uluslararası nitelik ve standartlarda olduğunu kanıtladığını vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:
"Eminim ki bu süreç kurumlarımızın faaliyetlerini daha üst düzeye taşımaları konusunda onları cesaretlendirecektir. Bu belgeler bir defaya mahsus ve ilanihaye verilmiyor. O yüzden şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Bu belgelerde bahsedilen standartları korumak ve onları geliştirmek. Bakanlık olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları da devam ediyor. Enerji verimliliğine şahsım ve bakanlığımızın ne kadar büyük bir önem verdiğini biliyorsunuz. Enerji verimliliği uygulamalarında öncelikle kamu olarak bizler öncü ve örnek bir rol olmak durumundayız. Kamu burada düzenleyici ve denetleyici rolünün ötesinde uygulayıcı rolüyle de diğer kurum ve kuruluşlara rol model teşkil edecek. Bugün kullanılan kamu binalarının büyük bir bölümü maalesef uzun dönemli yapı stokları arasında ve kahir ekseriyetinde enerji verimliliği uygulamalarını teşvik eden bir sistem mevcut değil. Bu nedenle verimlilik hareketine önce kamudan başlayacağız ve sürdürülebilir yeşil bina uygulamalarının tüm yurtta dalga dalga yayılmasını sağlayacağız."
Dönmez, süreçte emeği geçen bakanlık çalışanlarına, destek hizmetleri daire başkanlığına, BOREN, BOTAŞ, BOTAŞ International, EPİAŞ, Eti Maden, EÜAŞ, MTA, TAEK, TEDAŞ, TEİAŞ, TEMSAN, TKİ, Türkiye Petrolleri ve TPIC’in yönetici ve çalışanlarına, belgelendirme kuruluşları TSE, Veri Cert, CTR, SGS, KALİTEST, ELTEMTEK, BSI Türkiye ve DENETİK’e de teşekkür etti.