7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ar-Ge, inovasyon 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na video konferans yoluyla bağlanarak yaptığı konuşmada, Ar-Ge yatırımlarının artı maliyet olarak değil, piyasa şartlarını geliştirecek birer enstrüman olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

25.04.2019
  • Paylaş

Türkiye'nin yeniliğe, gelişime ve değişime açık bir nüfusu olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Yerli ve milli üretim Ar-Ge’den geçiyor. Ar-Ge, özgürlük ve özgünlük demektir. Bir ülkenin teknoloji üretiminde kendine has imzası demektir. Yapay zekanın kullanım alanının yaygınlaşması ile beraber, bu teknolojiye sahip olan şirket ve ülkelerin dünyanın geleceğine yön vereceği yadsınamaz bir gerçek. Enerji sektörü özelinde baktığımızda, özellikle şebeke sistemlerinde yapay zekanın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zeka teknolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor. Diğer yandan, enerji sistemlerinde doğal afetler ve terör saldırıları karşısında güçlü bir altyapı için akıllı şebekeler de önümüzdeki dönemde enerji altyapılarında vazgeçilmez role sahip olacak."
- Kayıp-kaçak oranları geriledi
Dönmez, akıllı şebekelerin enerji tüketimine ilişkin büyük bir veri sunduğunu böylece mevcut eksikliklerin giderilmesi ve yeni yatırımların yapılmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Bu çalışmaların teknik ve finansal öngörülebilirliği artırdığını aktaran Dönmez, "Ölçemediğimiz enerjiyi üretmemiz, iletmemiz, dağıtmamız bir başka deyişle yönetmemiz mümkün değil. Akıllı şebekeler bizlerin ihtiyaç duyduğu hayati bilginin sağlanmasından büyük bir role sahip." diye konuştu.
Dönmez, Türkiye'nin son dönemde enerji altyapısını önemli oranda yenilendiğini ve kayıp-kaçak oranının yüzde 15'ten yüzde 12 seviyesine indiğini bildirdi.
Bu noktada enerji verimliliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:
"Nesnelerin interneti, ev otomasyonları, verimlilik ve izleme sistemlerinde güçlü bir dijital altyapıya ihtiyacımız var. Bu yöndeki değişim ve dönüşüm için teknolojinin artık enerji sektöründe daha başat bir rolde olması gerekiyor. Ülkemiz adına, yapay zekanın, robotik teknolojilerin gelişimini yakından takip etmenin ötesinde, bu trende ayak uydurmamız çok önemli. Enerji sektörünün bu yeniliğe ve değişime öncülük edeceğine inanıyorum. Günümüz teknolojilerini göz önüne aldığımızda, akıllı şehirler artık bir lüks olmaktan ziyade ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bu duruma ayak uyduramayan kurum, şehir ya da ülkeler bu mücadelede hep takip eden, sunulanı tüketen rolüne hapsolacak ."