Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Enerji Diyalogu Çerçevesinde AB ile Türkiye Arasında Stratejik Enerji İşbirliği Ortak Deklarasyon

Türkiye, Ortadoğu ve Hazar Bölgesindeki enerji kaynakları ile AB enerji pazarı arasında doğal bir enerji köprüsü ve enerji merkezidir (hub). Türkiye’nin bir enerji merkezi olarak daha da gelişmesi hem Türkiye’nin hem de AB’nin karşılıklı menfaatine olacaktır.

16.03.2015
  • Paylaş

AB ve Türkiye enerji sektöründe işbirliği yapmaya büyük önem atfetmektedir. Hem AB ile katılım müzakereleri yürüten bir aday ülke hem de AB’nin enerji güvenliğine katkı sunan bir ülke olarak Türkiye kendi mevzuatını Topluluk mevzuatı ile uyumlaştırma yönünde önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’nin enerji mevzuatına ilişkin tarama süreci tamamlanmıştır. Bu çerçevede, Taraflar ilişkileri açısından kilit önem taşıyan enerji konusunda işbirliğini geliştirmeye karar vermişlerdir. Türkiye ve AB, enerji tedarik kaynaklarını güvence altına almaya, çeşitlendirmeye ve rekabetçi enerji pazarları oluşturmaya yönelik daha fazla işbirliği yapmak için çaba göstereceklerini belirtmişlerdir. Bu hedef doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ tarafından temsil edilen Türkiye ve Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maroş ŞEFÇOVİÇ tarafından temsil edilen AB, bugün Yüksek Düzeyli Enerji Diyalogunu başlatmışlardır. Yüksek Düzeyli Enerji Diyalogunu yılda en az bir kez olmak üzere, daha düzenli aralıklarla ve bakan seviyesinde gerçekleştirme hususunda mutabakata varmışlardır. Gelecek toplantı doğalgaz, elektrik, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi bütün ilgili enerji alt sektörlerini ve özellikle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın Paris’te gerçekleştirilecek 21. Toplantısına (COP21) hazırlık mahiyetinde iklim değişikliği konusunu içerecektir. Bahse konu toplantı bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ve Avrupa Komisyonu İklim Değişikliği ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias CAÑETE’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. Enerji Diyalogu, 2012 yılında kurulan çalışma grupları seviyesinde düzenli bilgi alışverişleriyle desteklenmelidir. Yüksek Düzeyli Enerji Diyalogunun başlatılması, ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun 25 Şubat 2015 tarihinde kabul ettiği Enerji Birliği Çerçeve Stratejisi’nde yer alan, ‘önemi gittikçe artan enerji üreticisi ve transit ülkelerle stratejik enerji ortaklıkları kurma’ hedefine bağlılığını açıkça yansıtmaktadır.

 

Arz güvenliğinin artırılması amacıyla Türkiye ve AB, Güney Gaz Koridorunun geliştirilmesinin desteklenmesi konusunda hemfikirdirler. Bu kapsamda AB ve Türkiye, her iki tarafın arz güvenliğinin sağlanmasında ve Güney Gaz Koridoru hayata geçirilmesinde hayati önem taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesinin gerçekleştirilmesi konusunda işbirliğine devam edeceklerdir. Bu çerçevede, Türkiye’nin bölgesel bir doğalgaz merkezi olması AB – Türkiye Stratejik Yüksek Düzeyli Enerji Diyalogu kapsamına alınmış olup karşılıklı menfaat içermektedir. 

Küresel ve bölgesel düzeyde enerji işbirliği hakkında düzenli bilgi alışverişi her iki taraf için de faydalıdır. 

Türkiye ve AB, Türkiye – AB Yüksek Düzeyli Enerji Diyalogunun müzakere sürecine bir alternatif oluşturmadığını, sürece katkıda bulunacağını ve destek vereceğini vurgulamaktadırlar.