Görev ve Yetkiler

Enerji Verimliliği

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesinde yer alan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 

  • Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
  • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.