Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi Kapsamında Yapılacak Bildirimler

29.03.2021
  • Paylaş

15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu hedefi tanımlanmıştır. Söz konusu Genelgenin uygulanmasına yönelik Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi”, “Referans Enerji Tüketimi ve Tasarruf Bildirim Formatı ve “TEP Dönüşüm tablosu”na https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-eps bağlantısı ile erişim sağlanabilmektedir.

 

Uygulama rehberinde tanımlandığı üzere kapsam dahilinde olan kamu kurumlarının her yıl Mart ayının sonuna kadar uygulanan enerji verimliliği önlemleri ve sağlanan enerji tasarruflarını belirlenen formatta bildirmeleri gerekmektedir.