YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 Yarışmalarına İlişkin Duyuru

12.02.2022
  • Paylaş

YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 Yarışmalarına ilişkin olarak 12/02/2022 tarih ve 31748 sayılı Resmî Gazete’de Düzeltme İlanları yayımlanmıştır.

 

Bunun yanı sıra, 29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananYEKA RES-3 Yarışma İlanı  ile 30/09/2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YEKA GES-5 Yarışma İlanı kapsamında hazırlanan Şartnamelerin zeyilnameli halleri ile Sözleşme Taslakları aşağıda yer almaktadır.

 

1. YEKA RES-3 ŞARTNAME (ZEYİLNAMELİ)

2. YEKA RES-3 SÖZLEŞME TASLAĞI

3. YEKA RES-3 YARIŞMALARI HAKKINDA ÖNCEKİ RESMİ GAZETE İLANLARI

            -Yarışma İlanı (29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

            -1. Düzeltme İlanı (01/10/2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

            -2. Düzeltme İlanı (04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

4. YEKA RES-3 YARIŞMALARI HAKKINDA 29/05/2021 TARİHLİ İNTERNET DUYURUSU

 

5. YEKA GES-5 ŞARTNAME (ZEYİLNAMELİ)

6. YEKA GES-5 SÖZLEŞME TASLAĞI

7. YEKA GES-5 YARIŞMALARI HAKKINDA ÖNCEKİ RESMİ GAZETE İLANLARI

            -Yarışma İlanı (30/09/2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

            -1. Düzeltme İlanı (04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

8. YEKA GES-5 YARIŞMALARI HAKKINDA 30/09/2021 TARİHLİ İNTERNET DUYURUSU