YEKA GES-3 Yarışmaları Kapsamında İlan Edilen YEKA'lar

23.02.2022
  • Paylaş

03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı" kapsamında ilgili bağlantı bölgeleri için 26-29/04/2021 ile 24-27/05/2021 tarihlerinde toplam 74 adet YEKA GES-3 yarışması gerçekleştirilmiştir. Yarışmalar sonucunda Bakanlığımız ile en düşük fiyat tekliflerini veren şirketler arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri imzalanmış olup, söz konusu şirketlerin önerdiği ve Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen detay çalışmalar sonucunda uygun bulunan alanlar 03/02/2022 tarih, 31739 sayılı ve 23/02/2022 tarih, 31759 sayılı Resmî Gazete’lerde YEKA olarak ilan edilmiştir.
 

İlan edilen YEKA’lara ait bilgilerin yer aldığı dosyalar aşağıdadır.