Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) – IPA 2019 - Enerji Sektör Programı – Faz 4 Projesi Paydaş Etkileşim Planının Nihai Versiyonu

06.04.2023
  • Paylaş

Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) – IPA 2019 - Enerji Sektör Programı – Faz 4 Projesi kapsamında hazırlanan Paydaş Etkileşim Planının taslak versiyonu daha önce Bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmış ve tüm paydaşların görüşlerinin alınabilmesi amacıyla 16 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen yazılı görüşler ve toplantı sırasında sözlü olarak iletilen görüşler çerçevesinde güncellenen Paydaş Etkileşim Planının nihai versiyonu ilan ekinde yer almakta olup, işbu ilan proje uygulama süresi boyunca yayında kalacaktır.