Görev ve Yetkiler

Enerji Verimliliği

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178/A maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü görev ve yetkileri şunlardır:

 

  • Bakanın çalışma programını düzenlemek,
  • Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
  • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.