Görev ve Yetkiler

Enerji Verimliliği

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 172 inci maddesinde yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 

  • Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
  • Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
  • Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak,
  • Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak,
  • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.