YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 Düzeltme İlanları

04.12.2021
  • Paylaş

Toplam 2.000 (ikibin) MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılacak olan YEKA RES-3 Yarışmalarına ilişkin başvuruların alınması 27/04/2022 tarihine;

 

Toplam 1.500 (binbeşyüz)  MWe  gücündeki  bağlantı  kapasitesinin  tahsisi  amacıyla yapılacak olan YEKA GES-5 Yarışmalarına ilişkin başvuruların alınması ise 31/05/2022 tarihine ertelenmiştir.

 

YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 Düzeltme İlanları 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlan metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 

YEKA RES-3 Yarışması’na ilişkin önceki duyurular:

 

29/05/2021 tarihli duyuru (YEKA RES-3 Yarışma İlanı) 

01/10/2021 tarihli duyuru (YEKA RES-3 Düzeltme İlanı-1) 

 

YEKA GES-5 Yarışması’na ilişkin önceki duyuru:

 

30/09/2021 tarihli duyuru (YEKA GES-5 Yarışma İlanı)