Rüzgar Enerjisine Dayalı Bazı Aday YEKA’ların İptaline İlişkin İlan

12.04.2023
  • Paylaş

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 17.08.2022 ve 30.09.2022 tarihlerinde Bakanlığımız Duyurular sayfasında Aday YEKA olarak belirlenen alanlar aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup diğer alanlar için rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalar devam etmektedir. 

 

17.08.2022 ve 30.09.2022 tarihlerinde Bakanlığımız Duyurular sayfasında Aday YEKA olarak ilan edilen alanlardan aşağıdaki belgede isimleri verilen Aday YEKA’lar iptal edilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.