Dr. Öztürk SELVİTOP

Dış İlişkiler Genel Müdürü

Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Öztürk SELVİTOP, ODTÜ Kimya Mühendisliğindeki Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalarının ardından Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora çalışmasını tamamladı. Bu sürede Türk Standartları Enstitüsü-  Standart Hazırlama Gruplarında Petrol Grubu üyesi olarak da görev yapmıştır.

  

Gazi Üniversitesindeki Akademik çalışmalarının ardından 2001 yılından beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında (ETKB) görev yapmaktadır. ETKB - Enerji İşleri Genel Müdürlüğünde sırasıyla Mühendis, Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 25.2.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla  Dış İlişkiler ve AB Genel Müdür Yardımcısı olarak, 13.8.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla  ise Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak  atanmıştır. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki çalışmaları arasında; 

  • Elektrik, yenilenebilir ve doğal gaz sektörlerinin liberalizasyonu ve bu kapsamdaki mevzuat ve strateji dokümanlarının hazırlanması;
  • Elektrik dağıtım ve üretim tesislerinin özelleştirilmesi;
  • Kamu-Özel işbirliği çerçevesinde yerli kömür, yenilenebilir ve nükleer projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara katılım sağlanması;
  • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı, IMF, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, G20, Enerji Şartı Sekreteryası, vb. uluslararası örgütler/kuruluşlar nezdinde Bakanlığın temsil edilmesi,
  • Avrupa Birliği (IPA) ve diğer uluslar arası finans kuruluşları tarafından sağlanan finansman çerçevesinde enerji sektöründe yürütülen projelerin koordinasyonu  yer almaktadır.

 

Öztürk SELVİTOP evli ve iki kız babasıdır.

 

Güncelleme Tarihi: 31.01.2023