Daire Başkanlıkları

Görev ve Yetkiler

 

  • Uluslararası projelerin oluşturulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve proje paydaşları ile koordinasyonu sağlamak
  • Uluslararası finansal kuruluşlar ile ilişkilerin ve müzakerelerin yürütülmesini koordine etmek

Görev ve Yetkiler

 

  • Çok taraflı ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunarak, kuruluşlarla Bakanlığımız arasındaki koordinasyonu sağlamak, ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak bunları değerlendirmek
  • Uluslararası kuruluşlarla Bakanlığımız ilişkilerini koordine etmek

Görev ve Yetkiler

 

  • Bakanlığımızın enerji alanında diğer ülkelerle kurduğu ikili ilişkilerin yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak
  • Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımızın diğer ülkeler ile kurduğu iletişimi koordine etmek