Uluslararası Finansal Kuruluşlar ile Projeler

 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortak olarak uygulanan proje için 2019 yılında Dünya Bankasından 135,9 milyon Avro finansman temin edilmiştir. Ayrıca proje kapsamında Dünya Bankası yönetimindeki Temiz Teknoloji Fonundan (Clean Technology Fund - CTF) 46,2 milyon ABD doları CTF kredisi ve 3,8 milyon ABD doları CTF hibesi sağlanmıştır. Proje ile merkezi yönetim binalarında enerji kullanımının azaltılması ve kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik ulusal ölçekli bir programı desteklemek üzere sürdürülebilir finans mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Beş yıl sürmesi planlanan ve 500-700 kamu binasını yenilemeyi hedefleyen proje ile kamu binalarının enerji verimli bir şekilde yenilenmesi ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. Kamu binalarının seçiminde deprem açısından güçlendirme ihtiyacı olmaması, en az 5 yaşında ve son 10 yılda enerji verimliliğine esas komple bir iyileştirme yapılmamış olması gibi temel unsurlar esas alınmaktadır.

 

Projede bina dış cephe iyileştirmesi (dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri), ısıtma / soğutma sistemlerinin değiştirilmesi, güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, pompalar / fanlar ve aydınlatma elemanlarının enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi ve bazı yenilenebilir enerji uygulamaları (PV panelleri, güneş enerjili su ısıtma, jeotermal ısı pompaları) gibi iyileştirme önlemleri öngörülmektedir.

 

Proje yatırımları öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına odaklanmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Projenin Bakanlığımız tarafından yürütülen teknik destek bileşeni kapsamında EVD’lere ve EVÇED’e yönelik ölçme doğrulama, etüt, EPS ve enerji yönetimi konularında eğitimler düzenlenmekte ve Bakanlığımıza ait enerji verimliliği eğitim tesisinin iyileştirilmesi ve eğitim materyallerinin güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, EVD piyasasının güçlendirilmesi, enerji verimliliği finansmanı ve EVD’lerin kamu sektörüne yönelik kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak kılavuz, taslak ve stratejiler hazırlanmaktadır. Diğer yandan, Bakanlığımız enerji verimliliği hizmetlerinin dijitalleştirilmesi kapsamında bir yazılım projesi yürütülmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 07.09.2022