Dr. Ömer ERDEM

Genel Müdür

Dr. Ömer ERDEM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede, ekonomik değer tahmininde belirsizlik değerlendirmesine yönelik çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Kuruluşların etkinliklerinin ölçümüne yönelik yeni bir metot geliştirerek literatüre dahil ettiği çalışmasıyla ODTÜ’den doktora derecesini aldı. Geliştirilen bu yeni yöntem Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’da başarıyla uygulanmıştır. Lisans ve lisansüstü çalışmalardaki başarıları nedeniyle birçok ödüle layık görülmüştür.

 

ODTÜ’de akademik personel olarak yedi yıl çalışmasına müteakip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)’de sırasıyla Mühendis, Grup Başkanı, Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Bakanlığın Stratejik Planları başta olmak üzere kısa ve orta vade stratejilerin yer aldığı üst politika belgelerinin hazırlanması süreçlerini yürütmüştür. 

 

ETKB 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık sürecinde Planın hazırlanmasından sorumlu Daire Başkanı olarak görev aldı. Stratejik Planların yanı sıra üst politika ve strateji belgelerindeki enerji ve madencilik bölümlerinin hazırlanması süreçlerinde de çalışmalar yürüttü.

 

2013-2016 yılları arasında yürütülen AB destekli, Türkiye doğal gaz piyasasının geliştirilmesi ve Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma stratejisi doğrultusunda geniş katılımlı çalışmaların yapıldığı ve eğitimlerin verildiği TR-Gas Hub Projesinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

 

TÜBİTAK tarafından çağrısına çıkılan “Ekonomik Büyüme Çağrı Programı” çerçevesindeki “Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması” başlığı kapsamında oluşturulan “Çağrı Programı Danışma Kurulu” üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Ulusal ve uluslararası dergi, kongre ve sempozyumlarda birçok makalesi yayımlanmış olup, İngilizce olarak yayımlanan üç kitabı bulunmaktadır.

 

01 Mart 2022 tarihinde vekaleten atandığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü görevine 04.06.2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla asaleten atanan Dr. Erdem evli ve iki çocuk babasıdır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 19.09.2022