Yerli Aksam Destekleri

Yenilebilir Enerji Çalışmaları

 

YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİ
(Resmî Gazete Tarihi: 28.05.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31494)

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan ve bütünleştirici parçaları ile birlikte yurt içinde imal edilen aksamın, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele ve 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Ek-1’inde yer alan cetvele göre yerli katkı fiyatının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine dair Yönetmelik ile ilgili iş ve işlemler.

 

1. YURT İÇİ İMALATIN DENETLENMESİ
• Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi kapsamında yurt içi imalata ilişkin planlanan imalat programları sunulur ve yerli aksam tespit heyeti tarafından aksamların/bütünleştirici parçaların üretildiği imalatçılar denetlenir.
 

2. BAŞVURULARIN ALINMASI
• Yönetmeliğin 7 nci Maddesi kapsamında başvurular içinde bulunulan yılın en geç 1 Aralık tarihine kadar yapılır.


3. BAŞVURULARIN BAKANLIKÇA DEĞERLENDİRİLMESİ 
• Yönetmeliğin 8 inci Maddesi kapsamında değerlendirme yapılır ve yine aynı maddede yer alan hükümler çerçevesinde varsa eksiklikleri başvuru sahibine bildirilir.
• Bildirilen eksiklik ve hataların tamamlanması istenir. 
• Başvurulan aksamlar ve bütünleştirici parçalara yönelik yerli aksam katkı oranları aynı yönetmeliğin 9 uncu Maddesi kapsamında hesaplanır.


4. BAŞVURULARIN SONUÇLARININ İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ
• Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde yer alan süreler zarfında yerli aksam katkı oranları EPDK ve Başvuru Sahiplerine bildirilir.


5. BAŞVURULARIN YERİNDE İNCELENMESİ
• Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde yer alan Bakanlığın görevlendirdiği Yerli İmalat Tespit heyetince elektrik üretim tesisi yerinde incelemeler yapılır.
 

Yerli Aksam Yönetmeliği