Kabul

  Elektrik üretim tesisi kabulü için lisans sahibi tarafından aşağıdaki Kabul Dilekçesi ve ekleri ile Bakanlığa müracaat edilir.

  Kabul başvuru talepleri incelenir, lisans sahibi ile iletişime geçilir ve şirket yetkililerine ait e-posta adreslerine aşağıdaki Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Başvuru Kapsamı gönderilir.

   

  Şirket yetkilileri tarafından yatirim@enerji.gov.tr e-posta adresine gönderilen bilgi ve belgeler incelenir.

   

  • Bilgi ve belgelerde eksik ve/veya hatalı hususların tespit edilmesi durumunda, bu hususlar lisans sahibine e-posta ile bildirilir. Talep edilen bilgi ve belgeleri yatirim@enerji.gov.tr e-posta adresine 5 iş günü içerisinde ulaşmayan ve/veya kabule henüz hazır olmadığı anlaşılan tesislere ilişkin kabul talepleri başvuru sahibine iade edilir.
  • Lisans sahibi tarafından yatirim@enerji.gov.tr e-posta adresine gönderilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olduğunun tespit edilmesi durumunda; mevcut personel durumu ve diğer kabul talepleri de değerlendirilerek ilgili tesis için kabul başlangıç tarihi, süresi ve heyeti belirlenir. Lisans sahibine ve kabul heyetinde temsil edilecek kamu kurum ve kuruluşları ile sistem işletmecisine belirlenecek tarihte hazır olunması için yazılı bildirimde bulunulur. Yazılı bildirimi müteakip Bakanlık dışında kabul heyetine katılacak üyeler Bakanlığa yazı ile bildirilir.

   

  Formata ve yazışma kurallarına uygun olmayan dilekçeler başvuru sahibine iade edilir.

   

  İhtiyaç duyulması halinde, lisans sahibi ve proje müellifinin de katılımı ile tesis tanıtım toplantıları düzenlenebilir.