Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Hane Halkında Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020

 

Ulusal düzeyde enerji verimliliğinin hem bilgi, hem de davranış boyutunda gelişimini takip etmek üzere ilgili ulusal ve uluslararası standartlara göre ‘Kamuoyunda Enerji Verimliliğine İlişkin Bilgi, İlgi ve Davranış Boyutunu Tespit Etme Araştırması’ kapsamında ‘Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi (EVBE)’ çalışması yaptırılmıştır. 6-29 Kasım tarihleri arasında saha çalışmaları tamamlanan araştırma kapsamında 26 il kent merkezlerinde ikamet eden 16 yaş üzeri 3.000 kişi ile yüz yüze (anket) görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya göre;

 

 

Kamuoyunun 2019 yılında Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 0-200 değer aralığında 157,7 olarak tespit edilmektedir. Bu değer, kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede bilinç düzeyi olduğunu göstermektedir.

 

olarak tespit edilmiştir. 

 

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020

 

 

Ülkemizdeki işletmelerin, enerji verimliliği konusunda bilgi, ilgi ve uygulama düzeyini tespit etmeyi, bilgi ve bilinç düzeyinin daha yüksek oranda uygulama boyutuna geçmesini sağlayacak bulgulara ulaşmayı, “Sanayi ve İşletmelerde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” oluşturulması için gerekli olan “Anahtar Performans Kriterleri” tespit etmeyi amaçlamaktadır.  Örneklem: Sanayi:766, Hizmet:94, Tarım:29, Ulaştırma: 18 olmak üzere toplam 907 işletmede 19 Aralık 2019 – 08 Haziran 2020 tarihileri arasında online anket yöntemi ile çalışma yapılmıştır.

 

Bu araştırmaya göre;

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 

olarak tespit edilmiştir.

 

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi’ni oluşturan iki parametrede ‘Bilgi Endeksi’ oldukça yüksek, ‘Davranış Endeksi’ ise göreceli olarak düşük bir değerdedir. Bu değerler, enerji verimliliğine yönelik kampanyalarda bilginin davranışa dönüştürmeye yönelik farkındalığa ağırlık verilmesi gerektiğine işaret etmektedir.