Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Hane Halkında Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2021

 

Ulusal düzeyde enerji verimliliğinin hem bilgi, hem de davranış boyutunda gelişimini takip etmek üzere ilgili ulusal ve uluslararası standartlara göre ‘Kamuoyunda Enerji Verimliliğine İlişkin Bilgi, İlgi ve Davranış Boyutunu Tespit Etme Araştırması’ kapsamında ilki 2019 yılında yapılan ‘Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi (EVBE)’ çalışmasının ikincisi 2021 yılında yapılmıştır. 2-11 Ekim 2021 tarihleri arasında saha çalışmaları tamamlanan araştırma kapsamında 26 il kent merkezlerinde ikamet eden 16 yaş üzeri 3.000 kişi ile yüz yüze (anket) görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Bu araştırmaya göre: Kamuoyunun 2021 yılında Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 0-200 değer aralığında 163,8 olarak tespit edilmektedir. Bu değer, kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede bilinç düzeyi olduğunu göstermektedir. Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2019’a göre 6,1 puan artış göstermektedir.

 

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2019 ile 2021 Kıyaslaması

 

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2021

 

Ülkemizdeki işletmelerin, enerji verimliliği konusunda bilgi, ilgi ve uygulama düzeyini tespit etmeyi, bilgi ve bilinç düzeyinin daha yüksek oranda uygulama boyutuna geçmesini sağlayacak bulgulara ulaşmayı sağlayacak “Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” çalışmasının ilki 2020 yılında yapılmıştır. 2021 yılınsa yapılan araştırmanın örneklemi; Sanayi:1037, Hizmet:173, Tarım:80, Ulaştırma: 19 olmak üzere  toplam 1309 işletmede 8 Eylül 2021 – 07 Aralık  tarihleri arasında online anket yöntemi ile çalışma yapılmıştır.

 

 

Bu araştırmaya göre: 2021 yılında hem Verimlilik Endeksi Bilgi ve İlgi Boyutunda hem de Verimlilik Endeksi Uygulama Boyutunda 2020 yılına göre artış meydana gelmektedir. İşletmelerin 2021 yılında Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi, 2020 yılına göre 7,8 puan artarak 166,3’e yükselmektedir. Bu değer, işletmelerin enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede olduğunu göstermektedir.

 

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 ile 2021 Kıyaslaması

 

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi’ni oluşturan iki parametrede ‘Bilgi Endeksi’ oldukça yüksek, ‘Davranış Endeksi’ ise göreceli olarak düşük bir değerdedir. Bu değerler, enerji verimliliğine yönelik kampanyalarda bilginin davranışa dönüştürmeye yönelik farkındalığa ağırlık verilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 28.07.2022