Yetkilendirme

Yetkilendirilmiş Kurumlar (Üniversite ve Meslek Odaları)

 

Üniversitelere ve meslek odalarına (MMO ve EMO) uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için Bakanlık tarafından beş yıl süreli yetki belgesi verilir. 

 

Yetkilendirilmiş Kurum olabilmek için yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odaları her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığa başvurabilir. Ayrıca Bakanlık ihtiyaca ve sektörel gelişime bağlı olarak, gerek görmesi halinde ilave başvuru tarihleri de ilan edebilir.

 

Başvuru şartları ve yetkilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar; Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları'nda yer almaktadır. 

 

Yetkilendirilmiş kurumların bilgilerine ve ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

 

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri

 

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere beş yıl süreli yetki belgesi verilir.

 

Sanayi sektörü için verilen yetki belgesi ile sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerine ve organize sanayi bölgelerine, bina ve hizmetler sektörü için verilen yetki belgesi ile bina ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere yönelik enerji verimliliği hizmetleri verilir.

 

Enerji verimliliği danışmanlık şirketi olabilmek için yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurabilir.

 

Başvuru şartları ve yetkilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar; Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarında yer almaktadır. 

 

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin bilgilerine ve ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

 

Enerji Verimliliği Yetkilendirme Faaliyetleri ile İlgili 2024 Yılında Uygulanacak Bedel ve Ücretlere ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme Tarihi: 02.01.2024