Çevre Yönetimi

Çevre Faaliyetleri Raporları

 

2019 yılı itibariyle Bakanlığımız Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarından “Su Kalitesi ve Kontrolü”, “Atık Yönetimi”, “Toprak Kalitesi ve Kontrolü”, “Hava Kalitesi ve İklim Değişikliği” ve “Çevre Yönetimi Yatay Konular” başlıklarındaki faaliyetlerinin yer aldığı Çevre Faaliyetleri Raporları “Hizmete Özel” olarak yayımlanmaktadır.

 

 

2019 yılının Ekim Ayı içerisinde Bakanlığımızın çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki kümülatif faaliyetlerinin ortaya konulması amacıyla hazırlanan ilk Çevre Faaliyetleri Raporu “Hizmete Özel” olarak yayımlanmıştır. Kümülatif raporlamaların yapıldığı ilk raporun ardından yıllık raporlamalara geçilmiştir. 2020 yılı Ağustos ayında “2019 Yılı Çevre Faaliyetleri Raporu”, 2021 yılı Eylül ayında “2020 Yılı Çevre Faaliyetleri Raporu”, “Hizmete Özel” olarak yayımlanmıştır. Söz konusu raporlar; Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının bir önceki yıla ait çevre ile ilgili yıllık faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Diğer bir deyişle; “2019 Yılı Çevre Faaliyetleri Raporu” 01.01-31.12.2019 dönemi, “2020 Yılı Çevre Faaliyetleri Raporu” ise 01.01-31.12.2020 dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır.
 

Bakanlığımız dönemsel çevre kalitesi yönetimi performansını ortaya koyan yıllık raporlarını hazırlayarak enerji-çevre ilişkisi bağlamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve izlemeye devam edecektir.

 

2020 Yılı ETKB Sürdürülebilirlik Raporu

 

Bakanlığımızın, “enerji ve doğal kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama” misyonu ve “enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek” vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlerin sürdürülebilirlik perspektifinin daha belirginleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 2021 yılı içerisinde Bakanlığımız Merkez Teşkilatının 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu hazırlıkları başlamış olup Sürdürülebilirlik Başlangıç Toplantısı 14.01.2021 tarihinde Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2020 Sürdürülebilirlik Raporu 2021 yılı Kasım ayında yayımlanmış olup Türkiye’de Bakanlık seviyesinde GRI Standartları: Temel seçeneğine göre hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporudur. İşbu rapor, ETKB merkez teşkilatının 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik uygulamalarını, Ulusal Enerji ve İklim Değişikliği Politikalarını, Stratejik Hedefler ve ilgili performanslarını kapsamaktadır. Raporun hazırlık süreci; boşluk değerlendirme raporunun oluşturulması, sürdürülebilirlik eğitim modülünün hazırlanması, Bakanlık merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına eğitim verilmesi ve çalıştay düzenlenmesi, paydaş grupları ile anket ve görüşmeler yapılması, kilit performans göstergelerinin oluşturulmasına rehberlik edilmesi, veri setlerinin hazırlanması ve Bakanlığımız merkez teşkilatının sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması aşamalarını içermektedir.

 

Güncellenme Tarihi : 03.12.2021