Planlama ve Koordinasyon

Planlama ve Denetim Daire Başkanlığı altında yer alan Planlama ve Koordinasyon Grubu;

 

  • Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını iyileştirici tedbirleri planlamak,
  • Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek,
  • Bakanlığımız, diğer Bakanlık ve ilgili kurum kuruluşlarca tanımlanmış olan Politika ve Stratejilerin Birimimiz görev alanına girenleri izlemek, takip etmek ve gerçekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek/koordine etmek,
  • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek,
  • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun sekretarya yükümlülüklerini üstlenmek,
  • Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, çalışmalarının sürdürülmesinden sorumludur. Ayrıca, Planlama ve Koordinasyon Grubu koordinasyonunda Türkiye-Danimarka "Enerji Verimli ve Düşük Karbon Salımlı Isıtma ve Soğutma" konulu Stratejik Sektör İşbirliği Projesi ve IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi yürütülmektedir.